ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ

Δαχτυλίδι με flower print σε 3 χρώματα
Δαχτυλίδι με flower print σε 3 χρώματα
Δαχτυλίδι με bird print σε 3 χρώματα
Δαχτυλίδι καρδιά με flower print σε 3 χρώματα
Δαχτυλίδι πεταλούδα με flower print σε 3 χρώματα
Δαχτυλίδι λωτός με flower print σε 3 χρώματα
Δαχτυλίδια art design με mixed print, σε 3 χρώματα